הרב שמואל אליהו

סיפורים על מו״ר הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק״ל

ה' תמוז התשפ"ד(11/07/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א