הרב שמואל אליהו

עולים מצרפת מברכים אחד את השני במערת המכפלה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt