הרב שמואל אליהו

עם ישראל נגאל בזכות מאמינים אע"פ שאינם צדיקים

א' שבט התשפ"ג(23/01/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt