הרב שמואל אליהו

"ענו לה' בתודה זמרו לאלקינו בכינור" כי הוא מכין לארץ מטר

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt