הרב שמואל אליהו

עץ הדעת – טוב ורע

ט' טבת התשפ"ד(21/12/2023)

שיתוף

בעץ הדעת יש טוב ויש רע. הטוב הוא הפיתוח המדעי להוספת חיים. האדם החכם עלול לחשוב שהוא קובע מה טוב ומה רע. הוא עלול להיות כל כך מלא מעצמו ומחכמתו עד שהוא מעיז את פניו לסתור את דברי אלוקים. הוא אומר: אני החכם, אני גיליתי, אני הבאתי ברכה לעולם. אלוקים אומר שלעשות שינוי מין זה אסור, אני חושב שזה טוב. אלוקים לא מתקדם מספיק.

בדעת גם נמצא הרע, במוסדות האקדמיה נמצאת תמיכה בהפלות ותמיכה בהשמדת ישראל. שם תמצא את המאמינים הגדולים ביותר ואת הכופרים הגדולים ביותר. שם נמצאים אנשים שמרוב חכמה הם מלאים מעצמם. ממש כמו הנחש שמלמד את האדם שהוא יכול להיות שווה לאלוהים. "והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע".

המדען המתוקן מצד הטוב רואה בכל גילוי שלו את חכמת האלוקים הגדולה. את החכמה האין-סופית שבעולם. כך היה מלא אמונה גדול הפיסיקאים בעולם איזיק ניוטון, מלא התפעלות מחכמת הבורא. הייתה לו ענווה להבין שכל החכמה שלנו היא כמו של ילדים שמשכשכים את רגליהם במי האוקיינוס הגדול מלא חכמת ה'.

כך מתפעל מגלה חוקיות הכוכבים יהונס קפלר מחכמתו האין-סופית של ה' שמתגלה ביקום ובסדר המפליא של הכוכבים. כך מתפעל מהחוקים הללו איינשטיין. כך מתעלים מדענים רבים שלא ייחסו את החכמה שהם מגלים לעצמם, מבינים שהם רק גילו את חכמת הבורא ולא יצרו אותה יש מאין.

החכמה המתוקנת היא החכמה שיש בה גם ענווה. חכמה שיש בה הבנה כי אלוקים ברא את כל החכמה המדהימה שבטבע, שאנחנו רק מגלים את מה שהוא ברא ועשה וכל גילוי שלנו רק מביא אותנו להתפעלות גדולה יותר ויותר. ויהי רצון שנזכה שיתקיים בנו "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". אמן ואמן.

מתוך השיעור קול צופייך לפרשת מקץ תשפ"ד

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt