הרב שמואל אליהו

עקמומיות למול ישרות – אברהם מול בלעם

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt