הרב שמואל אליהו

עשרים ושש בחינות לשפע אלוקי מתמיד

י"ח סיון התשפ"ד(24/06/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א