הרב שמואל אליהו

פלוגת הלוחמים שאיבדו 14 מחבריהם השבוע, שרים עם ישראל חי ומברכים הגומל. כאובים ומלאים עוצמה.

י"ז שבט התשפ"ד(27/01/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt