הרב שמואל אליהו

פרשת משפטים – בושה למשטרת ישראל

כ"ד שבט התשפ"ג(15/02/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א