הרב שמואל אליהו

ציצית – דמיון יוצר ובונה כנגד הדמיון ההרסני של המרגלים

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt