הרב שמואל אליהו

הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך | מעמד הסליחות הגדול בעולם, הכותל המערבי תשרי תשפ"ד

י"א תשרי התשפ"ד(26/09/2023)
תגיות:
סליחות

שיתוף

צילום: מורשת הכותל

שיתוף

תגיות:
סליחות

שיתוף

hse.org.il.txt