הרב שמואל אליהו

קדושת הפירות- סדר ט"ו בשבט בקבר רבי יהודה בר אלעאי

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א