הרב שמואל אליהו

קריאה לתפילה על הגשם

ג' כסליו תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt