הרב שמואל אליהו

ראיית הרע של צדקיהו החריבה את ירושלים

ז' טבת התשפ"ד(19/12/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א