הרב שמואל אליהו

@רגע של חכמה Ten plagues – or epidemics? Rabbi Shmuel Eliyahu VaEra 5781

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt