הרב שמואל אליהו

רואים ברכה בהר ברכה. וגם קללה כשלא עובדים נכון

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt