הרב שמואל אליהו

רחמנות היא לרסק את הרישעה שבעזה

ט"ו חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt