הרב שמואל אליהו

רפיח, המקום לחילוץ חטופים

ג' אדר א' התשפ"ד(12/02/2024)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt