הרב שמואל אליהו

רק חזק ואמץ – כי ה' אלהיך בקרבך אל גדול ונורא כ"ב באלול תש"פ

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt