הרב שמואל אליהו

שבת הגדול, לזכור כי אנו בנים לעם גדול

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt