הרב שמואל אליהו

שורש המחלוקת בהפגנות בימים האלו

ו' תשרי התשפ"ד(21/09/2023)
זמן קריאה: 2 דקות
תגיות:
אחדות

שיתוף

שאל אותי מישהו:
הרב, איך הצד השני אחים שלנו? אני לא יכול לקבל את זה. אני לא רוצה אותם לא כאחים ולא כשכנים שלי.
מה אני אמור לעשות?

עניתי לו שלמרות שאני מרגיש בלב שלי שאני מזדהה איתו אני רוצה לומר לך משפט חשוב: אנחנו זוכרים מה שהיה בט' באב. מה היה במחלוקת בבית שני. מה היה בכשהיה מחלוקת בבית ראשון. אנחנו יודעים. ואם חלילה ניגרר לשיח הזה של 'לא אחים' ונענה באותה מטבע, אנחנו עלולים להגיע לאותו מקום.
דוד המלך נרדף ע"י שאול. ממש נרדף על ידו. ולמרות שהוא נרדף על ידו – הוא לא החזיר לו מלחמה. למה? כדי שלא תהיה מלחמת אחים.
ובזכות זה קמה מלכות בית דוד.
אם אנחנו רוצים לחדש את מלכות בית דוד – אנחנו צריכים לאחוז במידת דוד המלך למרות ששאול רודף אותו- המלכות שעבר זמנה מנסה לחסל את המלכות החדשה שצומחת דוד אומר אני לא אפגע בו "חלילה לי מלפגוע במשיח ה'" נכון עבר זמנו, נכון עברה תקופתו, נכון עכשיו תקופה חדשה – לא אפגע בו.

גם אנחנו צריכים לדעת – הייתה תקופה שלהם – נגמרה. עכשיו תקופה חדשה. אנחנו מבינים את הכאב שלהן, אנחנו צריכים לא לפגוע בהם. ובעזרת ה' יתברך נקווה שלא ירדו מהארץ. נקווה שיבינו שיש כעת מלכות אחרת. יש כעת הנהגה אחרת.זו לא אותה הנהגה שהייתה עד היום. ויש כעת הנהגה חדשה.
הלוואי שהן יתעשתו. הלוואי שהם יתפכחו, שהם יבינו שאנחנו לא שונאים אותם ולא אויבים להם. ובעזר ה' יתברך שנזכה להנהיג לפי דרכה של תורה – יהיה יותר אור, יותר זכויות, יותר אמונה, יותר אחווה, יותר ניצחון על אוייבינו. יהיה רק יותר טוב ולא חלילה יותר רע.
תודה אחי.

שיתוף

תגיות:
אחדות

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א