הרב שמואל אליהו

שורש המחלוקת ביננו לבין סאטמר על אופן ניהול המלחמה

ט' אלול התשפ"ג(26/08/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt