הרב שמואל אליהו

שיחה יסודית של הרבי מחב"ד קושרת בין פורים לימינו

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt