הרב שמואל אליהו

שיחה לליל הושענא רבא בגבעת שמואל

כ"א תשרי תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt