שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

שיחה לליל הושענא רבא ברעננה

כ"א תשרי תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt