שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

שיחה לליל השוענא רבה לישיבת הדרום ברחובות

כ"א תשרי תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt