הרב שמואל אליהו

שיחה לפתיחת שנה לישיבת קרית אונו

ט"ז אלול תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt