הרב שמואל אליהו

שיחה לתלמידים בקבוצת סת"ם

י' ניסן תשע"ח

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt