הרב שמואל אליהו

שמחים בארץ ובפרותיה ומודים על כך באתרוג לולב הדס וערבה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt