הרב שמואל אליהו

תבואה ופירות מברכה של שנה שלימה, משפע עולמי

ו' חשוון תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt