הרב שמואל אליהו

תדירות הביקורים בכותל – דברי הרב אליהו זצוק"ל

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt