הרב שמואל אליהו

תדע כל אם עבריה בידי מי היא מפקידה את הבנות שלה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt