הרב שמואל אליהו

תודה על הגשמים מכל הלב

כ"ד תשרי תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt