הרב שמואל אליהו

תודה על כל החסדים ביום הולדת

כ"ה כסליו תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt