הרב שמואל אליהו

תורה אמיתית – תורה של אהבת ישראל

כ"ה סיון התשפ"ד(01/07/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א