הרב שמואל אליהו

תורה לעומת פרוגרסיביות

כ"ח ניסן התשפ"ד(06/05/2024)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt