הרב שמואל אליהו

תורת הלחימה של דוד שנלמדה מיעקב אבינו

י"ג טבת התשפ"ד(25/12/2023)

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt