הרב שמואל אליהו

תן שלום בארץ, תן שבע בעולם, תן שלום במלכות

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt