הרב שמואל אליהו

תענית אסתר – תענית לשעת מלחמה

ט' אדר ב' התשפ"ד(19/03/2024)
ראשי פרקים

שיתוף

שיתוף

ראשי פרקים

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א