הרב שמואל אליהו

תפילה- המשכת הטוב של העולם העליון לעולם הזה

כ"א כסלו התשפ"ג(15/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt