הרב שמואל אליהו

תפילה כנגד הפיגועים והמפגעים

כ"ה כסלו התשפ"ג(19/12/2022)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt