שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

תפילה לגננת לתחילת שנת הלימודים

זמן קריאה: 1 דקות

ריבונו של עולם זכני לאהוב כל אחד מילדי הגן כאם האוהבת את בניה. זכני להאיר להם פנים, לחנכם בלב שמח. זכני לשמור עליהם מכל משמר ולהקשיב להם ברוב קשב, להקדיש להם זמן ולהצליח את דרכם.

ואתה ה' האוהב את כל בניך אהבת עולם, כוון את צעדי. שמור עלינו ממרום, שים מילים בפינו ללכת בדרך טובה. שלא אכשל ולא אכשילם. שלא אטעה ולא אטעה אותם. שלא נתבלבל ולא נבלבל אותם. שיהיו דברינו לרצון ויקנו שביתה בליבם. אנא ה' הושיעא נא. אנא ה' הצליחה נא. "יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי"

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt