שידור חי | תפילת הלל בשירה וניגונים מירושלים ←

תפילה למוֹרֶה לתחילת שנת הלימודים

זמן קריאה: 1 דקות

ריבונו של עולם זכני ללמד את תלמידי באהבה גדולה, לקיים בהם מה שנאמר: "ושננתם לבניך". – שהתלמידים קרויים בנים.

זכני לבא בכל יום לבית הספר עם לב חדש ורוח חדשה.

זכני לבא עם לב טוב ומחשבה טובה על כל אחד מתלמידי.

עשה אותי כלי לשליחותך ואם אצטרך להעיר או לגעור במישהו – זה יהיה מעט ובאהבה גדולה.

זכני ליראת שמים ויהיו דברי נשמעים ונטועים בליבות תלמידי, ויתקיים בהם "וחיי עולם נטע בתוכנו". אמן ואמן

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt