הרב שמואל אליהו

תפילה למוֹרֶה לתחילת שנת הלימודים

י"ד אלול התשפ"ג(31/08/2023)
זמן קריאה: 1 דקות

שיתוף

ריבונו של עולם זכני ללמד את תלמידי באהבה גדולה, לקיים בהם מה שנאמר: "ושננתם לבניך". – שהתלמידים קרויים בנים.

זכני לבא בכל יום לבית הספר עם לב חדש ורוח חדשה.

זכני לבא עם לב טוב ומחשבה טובה על כל אחד מתלמידי.

עשה אותי כלי לשליחותך ואם אצטרך להעיר או לגעור במישהו – זה יהיה מעט ובאהבה גדולה.

זכני ליראת שמים ויהיו דברי נשמעים ונטועים בליבות תלמידי, ויתקיים בהם "וחיי עולם נטע בתוכנו". אמן ואמן

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א