הרב שמואל אליהו

תפילה למטפלים בחללי המלחמה וברכה מיוחדת לעוסקים במלאכה

כ"ז תשרי התשפ"ד(12/10/2023)

שיתוף

ריבונו של עולם ציוות אותנו בתורתך הקדושה לכבד אדם שנפטר "כי בצלם אלוקים עשה את האדם" חובה גדולה לכבד עוד יותר מי שמסר נפשו להגנת עם ישראל כולו. גופם ונשמתם קודש ואין כל בריה יכולה לעמוד במחיצת.
אנא ה' מטפלים אנו ביהודים שנהרגו ונטבחו ונשרפו על קידוש השם, ביהודים שמסרו נפשם על קידוש ה'. באנשים שחולל גופם ביותר בידי זדים שפלים.
אנא ה' תן לנו את הכח לעמוד במשימה הקדושה, החזירנו לביתנו בריאים בגופנו ובנפשנו.
אנא ה' נקום נקמת דם עבדיך השפוך. עשה למען הרוגים ושרופים על קדושת שמך. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען קדושתך.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

שיתוף

hse.org.il.txt