הרב שמואל אליהו

תפילה לפני לימוד באוניברסיטה

י"ט טבת התשפ"ד(31/12/2023)
זמן קריאה: 2 דקות
תגיות:
תפילה

שיתוף

ריבונו של עולם, הריני הולך/ת ללמוד, לרכוש חכמה בינה ודעת. עזרני להצליח בלימודי, עזרני להכיר את האמת ולדחות את מה שאינו נכון. עזרני להבין את מה שאני לומד/ת, לדעת מה עיקר ומה טפל ולזכור את העיקר. עזרני להכיר את גדולתך בכל לימוד ולימוד, כדי שתתגבר בי אהבתך ויראתך.

עזרני לא להיכשל בחברים שאינם מהוגנים. עזרני לשמור על הצניעות והקדושה. עזרני להצליח בכל מעשה ידי. שיהיה לימודי עזר לפרנסה טובה בעתיד.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

שיתוף

תגיות:
תפילה

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א