הרב שמואל אליהו

תפילה על הגשם בעקבות שריפות

כ' סיוון תשע"ז

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt