הרב שמואל אליהו

תפילה על החיילים ועל הממשלה

כ"ד אדר ב' תשע"ט

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt