הרב שמואל אליהו

תפילת הלל בשירה וניגונים במלון רמדה- ירושלים

כ"ח כסלו התשפ"ד(11/12/2023)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א