הרב שמואל אליהו

תפילת מנחה כמו קטורת והדלקת המנורה

ו' כסליו תש"פ

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt