הרב שמואל אליהו

תפילת שחרית והלל ראש חודש תמוז מאביתר

ה' תמוז התשפ"ד(11/07/2024)

שיתוף

שיתוף

שיתוף

hse.org.il.txt

ספר חדש!
הלכות מלחמה ושלום

מעלת הלוחמים – הלכות אומץ וגבורה 
מאת הרב שמואל אליהו שליט"א